I 2017 har Veterinærinstituttet intensivert forberedelsen av flytting til nye lokaler på Ås. Innfly… (Veterinærinstituttet)