-Vi prioriterer dette veldig høyt og vil med dette styrke oss ressursmessig, forteller Jorun Jarp, avdelingsdirektør for helseovervåking hos Veterinærinstituttet om Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) beslutning om at instituttets lakselusmodell skal videre testes ut.  04.05.2016 (Veterinærinstituttet)