Foto: Shane David Colvin Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av norsk forskning in… (Veterinærinstituttet)