Veterinærinstituttet har diagnostisert lakseparasitten Gyrodactylus salaris i det nordlige Russland (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Veterinærinstituttet er referanselaboratorie for G. salaris og har diagnostisert parasitten ved hje… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar