Veterinærinstituttet er referanselaboratorie for G. salaris og har diagnostisert parasitten ved hje… (Veterinærinstituttet)