Veterinærinstituttet avkrefter funn av ILA-virus på stamfiskanlegg (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det som har skjedd er at ILA-virus fra en prøve har smittet over til andre prøver under prøvebehandl… (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar