Det er Statsbygg som oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås på oppdrag for Kunnskapsdepartem… (Veterinærinstituttet)