Verdaling med funn nummer 25 million i Sverige!

Annonser:

Observasjon nummer 25 million i Artportalen (Sveriges utgave av Artsobservasjoner), en talltita (granmeis) fra Jämtland, ble lagt inn av Trond Sørhuus fra Verdal i Nord-Trøndelag. Registreringen ble gjort lørdag 14. august kl. 21:46 – tre timer etter at observasjonen var utført.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar