Det var foredragsholdere fra Veterinærinstituttet, Mattilsynet, TINE og Helsetjenestene for storfe,… (Veterinærinstituttet)