Vellykket Fuglenes dag på Stabbursnes, Porsanger (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Tradisjonen tro har NOF avd. Finnmark i samarbeid med Statens Naturoppsyn (SNO), Finnmarkseiendommen (FEFO) og Stabbursnes Naturhus arrangert Fuglenes dag / Verdens trekkfugldag på Naturhuset i Porsanger. Kombinasjonen entusiasme, faglighet og beliggenhet sikret også i år et vellykket arrangement. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar