Lørdag 31. mai ble det første årsmøtet på flere år i NOF avd. Finnmark avholdt på Stabbursnes i Porsanger. Et nytt styre ble valgt. Det ble også et vellykket arrangement med foredrag og fugletur til Valdakmyra under Fuglenes Dag.