Velkommen tilbake! Akkurat nå kommer svarthvit fluesnapperen tilbake fra sine vinterplasser i Vest-Afrika. En vakker sang lar seg høre nesten umiddelbart. Den er svært ivrig på å skaffe seg husrom i fuglekasser, noe som ender med slåsskamper mot meisene. Disse kampene har noen ganger et tragisk og dødlig utfall for en av partene. Noen steder kan trolig mangel på egnede hekkeplasser være en begrens … (Norsk Ornitologisk Forening)