Vårrasting hos dverggås i 2010

Annonser:

NOFs overvåkingsprosjekt for den kritisk truete dverggåsa har de siste tre ukene overvåket trekkforløpet hos arten i Finnmark. Årets vårrasteperiode for dverggåsa i Porsanger er nå på hell, og de fleste hekkeparene er allerede inne i hekkeområdene på Finnmarksvidda.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar