Varierende forekomst av lopper i norske fossekallreir

En ny artikkel i Ornis Norvegica rapporterer fra undersøkelser av forekomsten av lopper i reirene til fossekallen. Studiet viser at forekomsten av de små dyrene varierer betydelig mellom reir – fra ingen til et tilfelle der det ble påvist tusenvis av lopper i reimaterialet.

Legg igjen en kommentar