Varierende forekomst av lopper i norske fossekallreir

Annonser:

En ny artikkel i Ornis Norvegica rapporterer fra undersøkelser av forekomsten av lopper i reirene til fossekallen. Studiet viser at forekomsten av de små dyrene varierer betydelig mellom reir – fra ingen til et tilfelle der det ble påvist tusenvis av lopper i reimaterialet.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar