Våre Rovdyr 3-4/2015 er på vei! Som mange av dere vet, døde vår tidligere daglige leder Yngve Kvebæ… (Foreningen Våre Rovdyr)