Utviklingspolitikken viktig for natur og klima (WWF-Norge)

Annonser:

De globale miljøutfordringene rammer de fattigste først og hardest. Regjeringens nye stortingsmelding om utviklingspolitikk må inneholde nye initiativer for livet i havet, og klimatiltak som å satse på fornybar energi og hindre avskoging, mener WWF.  I dag presenterte utenriksminister Børge Brende regjeringens planer for en ny stortingsmelding om norsk utviklingspolitikk i lys av FNs bærekraftmål. … (WWF-Norge)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar