Økt fokus på antibiotikabruk har ført til at kyllingnæringen har sluttet å bruke narasin i fôret. Men har det ført til bedre dyrevelferd? (Dyrevernalliansen)