Urbane våtmarker gjør byene levelige (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Temaet for Verdens våtmarksdag i 2018 er «Urban wetlands». Verdien av våtmarker i og nær byer understrekes gjennom deres betydning for vannrensing og regulering av vannmengder. Men kanskje er våtmarkas opplevelsesverdi minst like viktig, nå som åtte av ti nordmenn bor i en by eller et tettsted? (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar