Vidar Holthe, rådgiver i Norges Skogeierforbund skriver i årets utgave av Tidsskriftet Hjorteviltet: Hvert år blir mange rådyrlam kvestet og drept i slåtten.  I enkelte områder kan så mye som 30 – 40 % av årets lam bli drept i slåtten.  Mange dyretragedier som oppleves som trist for traktorføreren, og som går hardt ut over tilveksten i rådyrbestanden.  Hva kan gjøres for å unngå å kjøre i hjel all … (Hjorteviltet)