Ulvejakt – som å jakte på fjellrev (Foreningen Våre Rovdyr)

Miljøverndepartementet besluttet 14. februar å tillate jakt på tre ulver i Hedmark. Dette er i tråd med rovviltnemndens vedtak og jakten kom i gang 15. februar. Unntatt fra jaktomådet er den såkalte forvaltningssonen for ulv. I tillegg nedfelte departementet en buffersone i deler av Rendalen og Stor-Elvdal utenfor forvaltningsområdet for å skjerme et genetisk verdifullt ulveindivid. – Det er en sv … (Foreningen Våre Rovdyr)

Legg igjen en kommentar