Hver uke mister fire snøleoparder livet på grunn av krypskyting, ifølge en ny rapport. Det er kun 4000 ville snøleoparder igjen i verden, og arten er sterkt truet av utryddelse. Hvert år blir mellom 221 og 450 snøleoparder ofre for krypskyting, viser rapporten fra TRAFFIC som ble lagt fram i dag fredag 21. oktober.– Verden har ikke råd til å miste en unik art som snøleoparden. Ingen andre rovdyr e … (WWF-Norge)