Ulik vei til territorie-eierskap hos unge kjøttmeis og granmeis

Mens granmeisa hevder territorium året rundt og med en fast sosial struktur på innvånerne av territoriet, har kjøttmeis løsere territorieforhold og sosiale bånd utenom hekketiden. En studie publisert i Ornis Norvegica sammenligner aggressive forhold mellom ungfugler hos de to artene fra juli til april.

Legg igjen en kommentar