Uformedholden medhold hos Klima- og miljødepartementet (Norge) ??? – Utsetting av stokkender for jaktformål gir risiko for negative konsekvenser for biologisk mangfold, Miljømyndighetene kan derfor ikke gi tillatelse til en slik utsetting, sier statssekretær Atle Hamar til NRK. https://www.nrk.no/telemark/avviser-anke-pa-_snobbejakt_-pa-tamme-ender-1.14159381 (Norsk Ornitologisk Forening)