Uff da Telenor Norge! Slike holdninger dere avslører her, på deres egen nettside, er dårlig reklame… Er dette representativt for hvordan dere ser på truede arter i Norge? (Norsk Ornitologisk Forening)