Tyske myndigheter tar avstand fra dieselforsøk på mennesker

Annonser:

Tyske myndigheter tar sterkt avstand fra forsøk der mennesker og dyr er blitt utsatt for eksos fra dieselbiler.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar