Tyrifjorden våtmarkssystem IBA: Buskeruds fugleeldorado under press

Annonser:

Tyrifjorden, ble innlemmet i Ramsarkonvensjonens liste over internasjonalt viktige våtmarker i 1996. Atten år senere fikk området også status som IBA gjennom NOFs gjennomgang av de omfattende vannfugltellingene gjort i våtmarkssystemet. I tillegg til våtmarksfugler finnes en rekke spennende biotoper i området. Vi anbefaler derfor å lufte kikkerten ved Tyrifjorden!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar