En rapport fra Dyrevernalliansen viser at mange fjøsbranner kunne vært unngått med bedre brannsikring. (Dyrevernalliansen)