Truet eller ikke truet? (WWF-Norge)

Vet du hva fjellreven, haien, elvemuslingen, jerven, hubroen og gaupa har til felles? De er alle arter som er truet av utryddelse i Norge. – Uten økt innsats for å redde disse artene må vi snart begynne å skrive nekrologer over utdødde arter, sier Nina Jensen, generalsekretær i WWF-Norge. I Norge er ca. 2400 plante- og dyrearter truet av utryddelse. Flesteparten av disse lever i skog, og det er fo … (WWF-Norge)

Legg igjen en kommentar