Trekkfuglenes framtid er vår framtid

Annonser:

Verdens trekkfugldag markeres 10. mai. I år fokuseres det på sammenhengen mellom trekkfuglenes utfordringer og en bærekraftig utvikling for mennesker. Dette er dagen for å nyte deres ankomst, men også reflektere over ulike fuglebestanders levevilkår i en verden stadig mer påvirket av mennesker.


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar