Tre viktige ulver skutt (Foreningen Våre Rovdyr)

Annonser:

Norske myndigheter har den senere tiden fjernet to genetisk viktige ulver fra den skandinaviske bestanden. En tredje ble felt i Sverige. Norske og svenske myndigheter har imidlertid ofte uttrykt bekymring for innavlssituasjonen i den skandinaviske ulvebestanden.  (Foreningen Våre Rovdyr)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar