Totalt 12 lokaliteter med påvisning/ mistanke om PD i år (Veterinærinstituttet)

Annonser:

Det er i januar påvist PD på tre lokaliteter i Hordaland, en i Sør-Trøndelag og en i Nord-Trøndelag. Det er i tillegg mistanke om PD på to lokaliteter i Hordaland, en i Møre og Romsdal og en i Sør-Trøndelag. 11.02.2016 (Veterinærinstituttet)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar