Fra 24. september til 5. oktober avholder CITES (konvensjonen som regulerer lovlig handel med truede dyre- og plantearter) sitt 17. toppmøte. I løpet av disse to ukene skal delegatene ta for seg noen av de største utfordringene som verdens truede arter står overfor.Blant spørsmålene det tas stilling til på toppmøtet, er hvorvidt visse arter skal gis økt eller redusert grad av beskyttelse. I tilleg … (WWF-Norge)