I dag markerer vi verdens våtmarksdag, og det er ingen ubetydelighet vi feirer. For mennesket er sunne og mest mulig intakte våtmarker en avgjørende ressurs. Vannrensing, vannregulering, matproduksjon og karbonlagring er blant økosystemtjenestene de leverer, for ikke å glemme gode naturopplevelser. For den folkekjære tjelden er våtmarksområdene i fjæra mest av alt et gedigent matfat.