Tidlig vår? Innsiget av viper forrige uke har blitt lagt merke til – mange steder langs kysten har dette vårtegnet allerede gjort seg til kjenne i 2018, og det midt i januar! Så hvorfor dukker det opp viper akkurat nå? Norske viper overvintrer bl.a. på De Britiske øyer, i Frankriket, Spania og Portugal. I milde vintre overvintrer det også enkelte fugler i Sør-Norge, samt i våre naboland. Vipa klar … (Norsk Ornitologisk Forening)