De fine temperaturene i begynnelsen av april har medført et massivt fugletrekk innover Norge. De første afrikatrekkerne er her allerede, og Lista fuglestasjon melder om tidlig ankomst og høye antall for årstiden av låvesvaler. Også sandsvala er på plass på Lista.