Tiamin er et vannløselig vitamin i gruppen B-vitaminer, og nødvendig for utnyttelsen av karbohydrater kroppen. Vitaminet inngår i enzymet tiaminpyrofosfat, og ødelegges lett av varme og i et nøytralt eller basisk miljø. Sammenhengen mellom tiaminbrist og nedgang i bestanden av ærfugler i Sverige viser en tydelig kobling mellom biokjemi og økologi. Dersom de samme mekanismene finnes i Norge må vi f … (Norsk Ornitologisk Forening)