Ti millioner artsobservasjoner!

Annonser:

Tidlig i mai 2008 ble Artsobservasjoner lansert. Gode løsninger for å rapportere observasjoner av arter var savnet på den tiden, og systemet ble en umiddelbar suksess. I dag, nesten seks år etter, ble observasjon nummer 10 000 000 rapportert!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar