Tell en bymåke!

Annonser:

Få fuglegrupper er så omdiskutert som måkene. At antallet måker i urbane strøk har økt, er en utbredt oppfatning. Også fagfolk og ornitologer har registrert økende tall enkelte steder, men omfanget av «bymåker» er ikke tilstrekkelig kjent. Det skal det nå bli en endring på. Du inviteres til å bidra!


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar