Etter oppsiktsvekkende funn i Sverige skal norske rotter og mus undersøkes for resistens mot gift. >> (Newswire Dyr)