I disse dager bygger fuglene rede og sikrer nye generasjoner. Fuglene må vi vokte om – hver tredje fugleart er i tilbakegang. (Dyrevernalliansen)