Syv fantastiske reiser over sjø og land. https://www.birdlife.org/worldwide/news/migration-marathons-7-unbelievable-bird-journeys (Norsk Ornitologisk Forening)