Regjeringen ignorerer Stortingets vedtak i energi- og klimapolitikken. Den følger heller ikke opp Stortingets miljøkrav som kom i vår, da stortingsmeldingen om naturmangfold ble behandlet. Våren 2016 la regjeringen frem en energimelding som hovedsakelig dreide seg om at Norge fortsatt skal satse på vannkraft. WWF var raskt ute med å foreslå hvordan meldingen kunne bli til en plan for å utvikle Nor … (WWF-Norge)