Stortinget ønsker IBA-vern (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Stortinget har nylig avsluttet sin behandling av stortingsmeldingen om naturmangfold: Natur for livet. Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen viser at NOF fikk gehør på et viktig saksfelt for oss, nemlig en mer gjennomtenkt forvaltning av våtmark. Ekstra glade er vi for at en samlet komité mener IBA-områder må prioriteres i videre vernearbeid! (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar