Stor hekkebestand av horndykkere i Vestvågøy (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Med økonomisk støtte fra Fylkesmannen i Nordland ble det i sommer kartlagt horndykkere i Vestvågøy kommune – sentralt plassert midt i Lofoten. Kommunen er kjent for å ha et produktivt jordbruk, men det er også bevart mange fine våtmarks- og myrlokaliteter. Kombinasjonen resulterer i et særdeles rikt fugleliv. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar