Steppehauken er en sjelden gjest i Norge under trekktidene. Imidlertid har den utvidet sitt hekkeområde vestover de siste tiårene, og ser ut til å bli stadig vanligere. Nå er dens besøk også dokumentert gjennom at satelittmerkede finske steppehauker har flydd inn i indre Finnmark. Foto: Steve Baines http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/finnmark/nyheter/?id=2145 (Norsk Ornitologisk Forening)

Steppehauken er en sjelden gjest i Norge under trekktidene. Imidlertid har den utvidet sitt hekkeområde vestover de siste tiårene, og ser ut til å bli stadig vanligere. Nå er dens besøk også dokumentert gjennom at satelittmerkede finske steppehauker har flydd inn i indre Finnmark. Foto: Steve Baines http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/finnmark/nyheter/?id=2145 (Norsk Ornitologisk Forening)