Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Kjetil Solvik-Olsen har lovet 1000 milliarder til veier og jernbaner de kommende 10-12 årene. Den rekordhøye satsingen på samferdsel har sin pris utover de mange milliardene, og den betaler norsk natur. Mange av prosjektene er allerede under planlegging og vil medføre inngrep i verdifull natur. Flere av prosjektene burde tatt langt større naturhens … (Norsk Ornitologisk Forening)