Regjeringens forslag til statsbudsjett er ubrukelig som verktøy i klimapolitikken, mener WWF. Ifølge budsjettet skal utslippene være like store i 2030 som i 2005, kvotepliktig sektor er ikke tatt med, og de siste to års klimapolitikk er utelatt.Regjeringen har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Men statsbudsjettet gir ingen svar på hvordan dette skal gjøres.– … (WWF-Norge)