Forhandlingene for å sikre Norge et statsbudsjett for 2017 ble en politisk thriller.
Norge og resten av verden står ovenfor et veivalg. Det handler om et klima som endrer seg raskt og det handler om naturmangfold som smuldrer bort. Handling kreves umiddelbart. Det er dette budsjettet må måles opp mot.