Stans nydyrking av myr! (Norsk ornitologisk forening)

Annonser:

Landbruks- og matdepartementet har nylig avsluttet en høring om et forbud om å nydyrke myr. NOF har svart på denne høringen, og har vi er svært skeptisk til en skissert dispensasjonsordning fra et generelt forbud. Myr og restareal i landbrukets kulturlandskap er særdeles viktig for fugler, mange av dem allerede truet. (Norsk ornitologisk forening)


Skriv en kommentar til denne posten:

Skriv et svar