Spover i fare! 21. april er World Curlew Day, en markering for å rette oppmerksomheten på spovenes forsvinning. Eskimospoven i Nord-Amerika er ikke sett siden 1960-tallet, og smalnebbspoven, med opprinnelse i Sibir, er ikke sett siden 1999. Sistnevnte er trolig den første utryddete fuglearten i Europa siden geirfugl i 1852. Nå rettes fokuset på østspoven i Asia. Den har en verdensbestand på kun 32 … (Norsk Ornitologisk Forening)