Spennende vinter dette! Store mengder gråtroster, rødvingetroster og sidensvanser har oppholdt seg i nord- og midt-Norge. Etter hvert som næringsgrunnlag har minket, har antallene i Sør-Norge gradvis økt. Masse fugl i farta med andre ord! ? NOF Nordland gir deg en gjennomgang fra sitt fylke. Rødvingetrost. Foto: Håvard Eggen http://www.birdlife.no/organisasjonen/fylkesavdelinger/nordland/nyheter/? … (Norsk Ornitologisk Forening)